Thuộc thể loại game văn phòng kinh điển, game bài mạt chược đơn giản, dựa trên việc tìm kiếm các quân bài mạt chược có hình dạng giống nhau. Việc tìm kiếm các cặp quân bài sẽ rất thú vị. Hãy thử tìm kiếm để xem độ tinh mắt của bạn tới đâu nhé. Cách chơi đơn giản, nhưng những hình thù kì lạ của những quân bài sẽ rất cuốn hút bạn ở mạt chược online
Để giành chiến thắng ván bài, bạn cần tạo ra thế bài chuẩn bao gồm một số lượng bộ, cụ thể là 4 bộ cho 13 quân bài, 5 bộ cho 16 quân bài và một cặp. Bộ có thể gồm 3 hay 4 quân giống hệt nhau (bộ ngang) hoặc 3 quân cùng lại theo thứ tự (bộ dọc).

- Gieo súc sắc để biết ai ngồi cửa nào, ai làm cái, theo chiều đánh bài Đông, Nam, Tây, Bắc.
- Nếu người làm cái ù thì lại tiếp tục làm cái nữa (thượng trương), nếu không thì người kế tiếp làm cái. Theo thứ tự, người làm cái là cửa Đông hay cửa 1, rồi đến cửa Nam hay cửa 2, rồi đến cửa Tây hay cửa 3, rồi đến cửa Bắc hay cửa 4. Nếu trong một gió mà không ai thượng trương thì chỉ có 4 ván.
- Mạt chược có 4 người chơi, xoa quân bài đã úp sấp cho quân được trải đều, rồi mỗi người xếp 160/4=40 quân thành 20 đôi, bầy ngang trước mặt.
Như có thể xếp thành 6 hàng 7, 7, 7, 7, 6, 6 quân, rồi chồng lên thành 3 hàng 7, 7, 6 đôi, rồi nối 3 hàng này thành 20 đôi. Hoặc có thể xếp 8, 8, 8, 8, 4, 4 quân, chồng đôi rồi nối lại, hay xếp 20, 20 quân rồi chồng đôi v..v...
Nhà Cái bao giờ cũng tính là cửa Đông, gieo súc sắc để biết lấy bài từ chỗ nào. Rồi lấy theo thứ tự từ nhà Cái tới nhà Con mỗi người 2 đôi, rồi 2 đôi, rồi lại 2 đôi, rồi 1 quân, tất cả là 13 quân. Nhà Cái phải lấy dư 1 quân để đánh ra trước, nên thay vì lấy 1 quân cuối cùng thì lấy luôn 2 quân liền nên gọi là nhẩy cóc.
Sau khi lấy bài rồi thì chồng bài còn lại sẽ có hai đầu, đầu bên tay mặt để bốc bài lúc bình thường, đầu phía bên kia hay tay trái để bốc bài khi có hoa hay khung dựng lên.
Chiều lấy bài hay bốc bài là chiều thuận với kim đồng hồ, ngược với chiều lấy bài hay đổi bài khi dựng hoa, hay khung, hay coong!