Hội thảo nhằm kiểm tra lại hiệu quả của việc huấn luyện công tác xã hội tại Việt Nam, những kết quả đạt được trong thời buổi qua; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục tăng trưởng, nhằm giúp xã hội có sự nhìn nhận đúng về công việc xã hội và những người làm công tác xã hội có được tọa độ xứng đáng của mình

Học sửa chữa điều hòa ở đâu tốt
Theo Thứ trưởng Bộ cần lao, Thương binh và Xã hội, TS Doãn Mậu Diệp, công việc xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia trên quốc tế, với mục tiêu là tăng tốc, hồi phục, duy trì và tăng cường chức năng của cá nhân, gia đình và cộng đồng chuẩn y hoạt động trợ giúp, xóa bỏ và phòng ngừa đói nghèo và các vấn đề xã hội. song song, công việc xã hội còn tham gia vào việc thi công, hoạch định và thực thi Chính sách ngắn hạn xã hội, các chương trình, hệ thống dịch vụ xã hội,sửa điều hòa tại ba đình .

Ở Việt Nam, ngành nghề công tác xã hội mới chỉ được biết tới trong hơn 10 năm nay, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ duyệt y đề án 32 về "Phát triển nghề công tác xã hội thời đoạn 2010-2020". Tuy nhiên, việc huấn luyện nghề công việc xã hội của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do thiếu những kinh nghiệm đào tạo. Trong bối cảnh ấy, SIPđã phối hợp với Trường ĐH cần lao xã hội triển khai chung cư công việc xã hội, nhằm nâng cao kỹ năng và tri thức cho những giảng viên của trường và những người đang làm công việc xã hội ở Việt Nam. Căn hộ khai triển trong 2 năm (2010-2012) đã huấn luyện cho 40 giảng sư và cán bộ trong lĩnh vực công việc sửa điều hòa tại từ liêm
, giúp kích cầu kỹ năng giảng dạy, thay đổi phương pháp dạy và học trong chuyên ngành này; từ đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện cho hơn 1.000 sinh viên trong lĩnh vực này.

Sau 2 năm khai triển dự án căn hộ, tới nay hệ thống giáo trình, cách thức giảng dạy của ngành công việc xã hội đã căn bản được hoàn thiện, theo hướng không chỉ học trên giảng đường mà thường xuyên tham dự các hoạt động thực hành, từ đó giúp sinh viên được trang bị đầy đủ tri thức cũng như kỹ năng để hoạt động xã hội.

Trong thời buổi tới, để thúc đẩy vai trò của ngành công tác xã hội, theo các chuyên gia, cần góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vai trò của ngành công tác xã hội và những người làm công tác xã hội, đồng thời đổi thay mạnh mẽ hơn nữa trong phương thức đào tạo công tác xã hội. Điều này sẽ là một quá trình lâu dài.