Trong các bài tập trước các các chị đã được Giới thiệu với rất nhiều control căn bản , bài tập này bạn sẽ được Mở đầu với control nâng cao , cụ thể là ListView. Trong ứng dụng lập trình cần lưu trữ và hiển thị danh sách các thông tin đa phần chị sài control ListView. Bây giờ anh tự học lập trình chỉ cần biết sử dụng ListView có sẵn của Android là được rồi , trong các bài tập tiếp theo Tôi cần Các ví dụ các chúng ta Custom Layout lại ListView ( tự làm mới ListView theo ý mình ).
– Bài tập này Tôi nên cung cấp khá nhiều cách hành xử với ListView , tương ứng mỗi cách là có Tiếp xúc mẫu khác nhau , bởi vậy các bạn cần cố gắng theo dõi và thực hiện lại những ví dụ.
– các chị hãy thực hành thực sự giỏi trường hợp Tôi trình diễn.# dưới đây:
1 ) Trường hợp 1:– sử dụng ListView control với mảng dữ liệu định sẵn.
-Trường hợp này Tôi đưa ra một ví dụ đơn giản là cho phép hiển thị mảng dữ liệu lên trên ListView
– Giao diện trên có 2 control:
+ListView : làm việc để hiển thị mảng dữ liệu
+TextView có màu xanh lục: dùng để hiển thị vị trí và giá trị của phần tử được chọn trong ListView
– mọi người tạo một Android Project tên là : Vidu_ListView_HardCode_Array , chọn layout tích hợp và kéo thả các control vào giao diện:
-Đặt id cho Listview là lvperson ( nhìn dòng lệnh 15 ở trên ) , các anh có thể format thêm một số phản ứng khác nhưng trong bài tập này thì chưa phải thiết , chỉ sẽ hiển thị được dữ liệu lên giao diện là đã đạt yêu cầu.
– Việc đầu tiên bạn mở MainActivity.java lên để viết code
– Tôi đã giải thích từng dòng lệnh ở bên trong code , giờ Tôi giải thích thêm về ArrayAdapter , anh nhìn vào dòng lệnh 21.
ArrayAdapteradapter=new ArrayAdapter( this , android.R.layout.simple_list_item_1 , arr );
– Dữ liệu từ Data source ( arr ) cần phải được gắn vào ArrayAdapter , ArrayAdapter cần phải gắn vào ListView.

Chia sẻ tài liệu tự học Android của vietpro >>> học lập trình cơ bản
– các chị nhìn vào đối số Ban đầu của constructor ArrayAdapter : this , chính là context của Activity bây giờ , chúng ta có khả năng viết MainActivity.this ( Với trường hợp anh viết như thế này thì ở bất kỳ vị trí nào nó cũng hiểu là context của MainActivity , do đó các bạn phải viết như thế này để bạn có xác xuất copy paste nó tới bất kỳ vị trí nào thì nó cũng hiểu )
– Đối số thứ 2 android.R.layout.simple_list_item_1 : chị để ý android Tôi tô màu xanh , đây chính là layout Listview mà được Android Thiết lập sẵn , các bài tập kế tiếp ta cần tự xây dựng mà không dùng cái có sẵn này. Như vậy thì simple_list_item_1 lưu ở đâu? và bên trong nó như thế nào?. Nó được lưu trong SDK/platforms/android-api ( x )/data/res/layout/simple_list_item_1.xml. Chị có khả năng xem nội dung và vị trí của layout này một cách mau chóng bằng đè phím Ctrl + click chuột vào dòng lệnh này
– Đối số thứ 3: chính là arr ( data source ) , chị có xác xuất truyền vào ArrayList.
– Nhìn vào dòng lệnh 27 chỗ gán sự kiện cho ListView ( các chị nhớ là chỉ sẽ gõ một đôi ký tự đầu rồi nhấn Ctrl+ Space Bar thì các lệnh đằng sau cần tự động xuất hiện ra cho bạn ):
+ Ta có interface AdapterView.OnItemClickListener , nó dùng để Viết chương trình Giới thiệu kiện cho ListView , interface này có 1 phương thức trừu tượng là onItemClick cần ta override nó về xử lý trong này. Các anh cũng nhớ là chỗ này không có gõ bằng tay mà chỉ phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 chọn add unimplement method là nó tự xuất hiện. Ngoài ra nó còn nhiều Tiếp xúc kiện khác các anh tự tìm hiểu thêm.