NGỪOI TRỤ TRÌ
Tất cả các nhà sư đều phát nguyện sống cuộc đời nghèo khổ và khiêm nhường, nhưng họ cũng có nhiều mối quan hệ trong trật tự cũng giống như người thế tục.Dù các nhà sư mặc ‘’Đồng Phục’’ giống nhau nhưng địa vị riêng của mỗi người được thề hiện rất rõ qua loại hạt họ mang.Người trụ trì của một chùa lớn là người có vị trí cao nhất tại chùa đó và là người có quyền hạn rất lớn trong cộng đồng tôn giáo lẫn thế tục.Không có việc gì trong phạm vi chùa mà thầy không được biết hoặc không chấp nhận.Nếu bạn muốn chụp hình bạn phải được hòa thượng cho phép.Khi đến gặp một hòa thượng, du khách đi du lịch thái lan giá rẻ cũng không cần phải thực hiện đầy đủ các quy cách biểu lộ lòng kính trọng đối với Tam bảo như các phật tử thuần thành.Nhưng nếu có thể , bạn nên cúi thấp hơn hòa thượng một chút và chấp tay chào thật kính.
Vị trí ưu việt của một nhà sư với người thế tục rất rõ ràng trong ngôn ngữ tour du lịch thái lan .Có cả một số từ vựng đặc biệt được dùng trong lúc nói chuyện với một nhà sư hay nói về giới tu hành.Cũng dể thấy rằng, trong các cuộc tiếp xúc giữa nhà sư với người đời, người thế tục phải ăn sau, đi sau và ngồi vị trí thấp hơn nhà sư
Có nhiều lý do thế tục hay tôn giáo để kính trọng một nhà sư ở thái lan.Ở các làng, nhiều nhà sư tiếp tục phụng sự một chức năng là dạy dỗ cho con cái của các nông dân và có nhiều nỗ lực giúp dân trong vùng phát triển hơn bằng cách dạy cho họ các nghề thủ công và buôn bán, huy động mọi người chung sức đào giếng ,xây cầu và đắp đường

View more random threads: