Đối với mỗi căn bệnh ung thư khác nhau, việc xác định được chính xác các giai đoạn của bệnh là việc làm vô cùng cần thiết để bác sĩ đưa ra được liệu trình điều trị phù hợp với bệnh nhân. Thông thường, mỗi giai đoạn của ung thư sẽ được đánh giá dựa vào kích thước của khối u và mức độ lan rộng. Đối với riêng trường hợp ung thư thanh quản, các giai đoạn còn được xác định dựa vào vị trí khối u phát sinh ở trên thanh quản.


Các giai đoạn của ung thư thanh quản là gì?

1/ Giai đoạn 0 (ung thư biểu mô tại chỗ)
Giai đoạn 0 của ung thư thanh quản hay còn gọi là ung thư biểu mô tại chỗ. Trong giai đoạn này thì các tế bào sẽ được tìm thấy tại thanh quản, với khả năng sẽ phát triển thanh ung thư và ngày càng lan rộng ở các mô bình thường.

2/ Giai đoạn I
Trong giai đoạn 1, ung thư đã hình thành và chỉ được tìm thấy ở trên thanh quản và chưa lan ra các hạch bạch huyết cùng cơ quan lân cận. Dựa vào những vị trí của khối u trên thanh quản mà giai đoạn 1 sẽ được chia như sau:

 • Thượng thanh môn: ung thư ở một vùng của thượng thanh môn và dây thanh còn di động bình thường.
 • Thanh môn: ung thư ở một hoặc hai dây thanh và hai dây thanh còn di động bình thường.
 • Hạ thanh môn: ung thư chỉ ở dưới hạ thanh môn

3/ Giai đoạn II
Ở giai đoạn tiếp theo, khối u chỉ được tìm thấy ở thanh quản. Tương tự giống như giai đoạn I, giai đoạn II được chia nhỏ dựa theo vị trí khối u ở thanh quản:

 • Thượng thanh môn: ung thư ở nhiều hơn một vùng của thượng thanh môn hoặc các mô xung quanh.
 • Thanh môn: ung thư lan rộng vào thượng thanh môn và/hoặc hai dây thanh di động không bình thường.
 • Hạ thanh môn: ung thư đã lan rộng vào một hoặc hai bên dây thanh, làm hai dây thanh di động không bình thường.

4/ Giai đoạn III
Ung thư thanh quản giai đoạn III hơi khác so với hai giai đoạn trên, giai đoạn này phụ thuộc vào sự lan rộng của ung thư vào trong thượng thanh môn, thanh môn hay là hạ thanh môn

Giai đoạn III ung thư thượng thanh môn:
 • Ung thư thanh quản thường ở mô kế cạnh của thanh quản và hai dây thanh di động không bình thường, hoặc là ung thư sẽ lan vào hạch bạch huyết ở cùng bên cổ từ điểm xuất của u và hạch.
 • Ung thư chỉ có ở một vùng của thượng thanh môn và hạch ở cùng bên cổ với khối u xuất phát; hạch nhỏ hơn 3cm và dây thanh có thể di động bình thường
 • Ung thư ở nhiều hơn một vùng của thượng thanh môn hoặc mô xung quanh và ở một hạch cùng bên cổ mà khối u xuất phát, hạch dưới 3cm hoặc dây thanh di động không bình thường.

Giai đoạn III ung thư thanh môn:
 • Ung thư chỉ ở thanh quản và hai dây thanh không di động bình thường, và /hoặc là mô kế cận thanh quản; ung thư có thể lan rộng vào hạch ở cùng bên cổ với khối u xuất phát và hạch nhỏ hơn 3cm
 • Ung thư ở một hoặc hai bên dây thanh và ở hạch cùng bên cổ với u xuất phát; hạch nhỏ hơn 3cm và dây thanh có thể di động bình thường
 • Ung thư lan rộng lên thượng thanh môn và/hoặc xuống hạ thanh môn và hoặc hai dây thanh di động không bình thường. Ung thư cũng lan vào hạch ở cùng bên cổ với khối u xuất phát và hạch nhỏ hơn 3cm.

Giai đoạn III ung thư hạ thanh môn:
 • Ung thư chỉ có ở thanh quản và hai dây thanh không di động bình thường
 • Ung thư có thể lan rộng vào hạch bạch huyết ở cùng bên cổ với chỗ phát khối u và hạch nhỏ hơn 3cm
 • Ung thư ở hạ thanh môn và hạch ở một bên cổ với vị trí u xuất phát; hạch nhỏ hơn 3cm
 • Ung thư lan rộng vào một hoặc hai dây thanh, làm di động không bình thường, và hạch ở cùng bên với chỗ xuất phát của khối u; hạch nhỏ hơn 3cm.

5/ Giai đoạn IV
GIai đoạn IV của ung thư thanh quản được chia thanh IVA, IVB, và IVC dựa vào vị trí và độ lan rộng của khối u.

Giai đoạn ung thư thanh quản thứ IV sẽ được chia nhỏ thành 3 giai đoạn nhỏ dựa vào độ rộng và vị trí

Giai đoạn IVA:
 • Ung thư lan rộng qua sụn giáp, mô trước thanh quản như cổ, khí quản, tuyến giáp hoặc thực quản, và có thể lan vào hạch ở cùng bên cổ với khối u xuất phát; hạch nhỏ hơn 3cm.
 • Ung thư sẽ lan rộng vào khu vực có nhiều hạch ở bất kì vị trí nào như là cổ hay hạch nhỏ hơn
 • Ung thư lan rộng vào một hoặc hơn nhiều hạch ở bất cứ nơi nào ở cổ và hạch nhỏ hơn 6cm; ung thư có thể lan rộng vào phía trước thanh quản, ví dụ như cổ, khí quản, tuyến giáp, hoặc thực quản.

Giai đoạn IVB:
 • Ung thư lan rộng vào khoảng trước cột sống và quanh động mạch cảnh, có thể lan rộng vào một hoặc nhiều hạch ở bất cứ nơi nào ở cổ ( hạch có kích thước bất kỳ)
 • Những khối u ung thư đã lan rộng vào hạch mà có kích thước lớn hơn 6cm và có thể lan rộng ra xa vào khoảng trước cột sống, quanh động mạch cảnh hoặc các phần của ngực.

Giai đoạn IVC:
Ở giai đoạn này, ung thư lan rộng vào phía trước của thanh quản và các phần khác trong cơ thể (có thể xa vị trí khối u ban đầu).

Để hạn chế và phòng ngừa các giai đoạn của ung thư thanh quản, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng An Họng Khang. Sản phẩm An Họng Khang với các thành phần từ thảo dược thiên nhiên sẽ giúp cho bạn tạm biệt nỗi lo bệnh mang lại một cách nhanh chóng.
Nguồn: http://anhongkhang.com/cac-giai-doan...thu-thanh-quan