Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự


Minh Hoong PND

Mức lương: 15-20 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu về trình độ: Đại học
Số lượng: 1
Thể loại: Nhân sự, Thời trang
Nơi làm việc: Hà Nội
Chức vụ: Quản trị trung ương
Tình trạng làm việc: Toàn thời gian Cố định
Thời gian thử nghiệm:
Yêu cầu về giới tính: Nữ
Yêu cầu về tuổi: Không có yêu cầu về độ tuổi
Thông tin tuyển dụng nhân viên tìm việc vị trí trưởng phòng Hành chính - Nhân sự


Mô tả công việc


- Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và bảo đảm nguồn nhân lực theo ranh giới của công ty
- Quản lý nguồn nhân lực, tổ chức phỏng vấn và tìm kiếm nhân viên phù hợp như đề xuất.
- Thiết lập và kiểm soát hệ thống công ty, cơ cấu tổ chức, tiền lương, tiền thưởng và hệ thống chăm sóc, hệ thống làm việc.- Phối hợp trưởng các phòng ban phát triển mô tả chức năng cho từng vị trí hành chính.
- Phối hợp với cán bộ quản lý hiệu quả của Sở để phát triển phát triển hoặc vận chuyển.
- Dự báo thay đổi nhân viên và lập kế hoạch dự phòng
- Đào tạo và lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung cụ thể của văn hóa công ty tùy theo giai đoạn phát triển của công ty.
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để duy trì và tăng cường văn hóa và đoàn kết của công ty
- Trả lời câu hỏi của nhân viên về chính sách kinh doanh của công ty
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị về chính sách quản lý nhân sự
- Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng
- Quản lý mọi hoạt động hành chính của công ty


Lợi ích


- Mức lương theo thỏa thuận trị giá từng ứng cử viên
- Chính sách đền bù theo quy định của công ty (ngày nghỉ, ngày lễ Tate, nghỉ hè ....)
- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế
- Các bữa ăn được hỗ trợ giữa các quá trình chuyển đổi.


Bất kỳ yêu cầu nào khác


- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong tình huống tương tự, kinh nghiệm thực tế trong sản xuất, thương mại, thời trang là một lợi thế.
- Có phẩm chất quản lý / lãnh đạo, và kỹ năng đánh giá và công nhận con người