Với các bạn học sinh sinh viên mới ra trường sẽ chưa có rất nhiều có kinh nghiệm trao đổi xin việc bằng Tiếng anh. Timviec365 xin chia sẻ 15 câu hỏi và hồi đáp phỏng vấn trao đổi xin việc bằng Tiếng anh để các bạn xem thêm.


1. In what ways do you manage your time well? (Bạn vận hành thời giờ của chính bản thân mình theo các phương thức nào?)

I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. IT keeps me on track and even helps me to be more efficient.

Tôi vận hành thời gian của chính bản thân mình tốt bằng cách lập kế hoạch cho các việc tôi phải làm ngay cả tuần. Nó giữ cho tôi dõi theo việc việc đang làm và thậm chí giúp tôi đạt lợi nhuận khổng lồ hơn.

>>> Xem thêm thông tin tuyển dụng việc làm mới nhất update thường xuyên tại http://timviec365vn.blogspot.com/

2. How do you handle change? (Bạn đối phó với việc đổi mới thế nào?)

I've experienced many changes previously. I handle the situation by quickly coming up to speed on the changes and applying myself to make them a success.

trước đây mình đã qua nhiều sự đổi mới. Tôi đối phó thực trạng này bằng phương pháp hiểu rõ thật nhanh gọn lẹ tin tức về những đổi mới và thao tác làm việc cật lực để hợp với các thay đổi đó.

3. How do you make important decisions? (Làm như thế nào để bạn đề ra các ra quyết định quan trọng?

Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions.

các đưa ra quyết định quan trọng được nêu ra bằng sự hiểu biết trải qua tin tức và bằng sự sáng suốt trải qua kinh nghiệm. Tôi sẽ thu thập tất tần tật các tin tức mà tôi có thể tìm kiếm thấy và sau đó vận dụng có kinh nghiệm của mình trong lúc nghiên cứu và phân tích những tin tức này. Bằng sự kết hợp này, tôi tin là tôi sẽ đưa ra được những quyết định quan trọng đúng.

bạn có nhu cầu muốn hướng đến thêm: Câu hỏi kết hoàn chỉnh cho buổi trao đổi

4. Do you work well under pressure? (Bạn có thao tác làm việc tốt khi bị áp lực không?)

During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. After I'm organized, I really just put my head down and work hard in a smart way. I don't let the pressure affect me. So I believe I work well under pressure.

giữa những lần bị áp lực đè nén, tôi cố gắng ưu ái lập chiến lược không ít tới mức tối đa. sau khi tôi bố trí xong, thực tế tôi chỉ cần vùi nguồn vào làm việc chăm chỉ một cách thông minh. Tôi không để áp lực đè nén tác động ảnh hưởng đến tôi. bởi thế, tôi tin rằng tôi thao tác làm việc tốt khi bị áp lực.

5. Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well? (Bạn được xếp vào loại người nào? Một người lường trước được một rắc rối giỏi, hay một người phản ứng lại một rắc rối giỏi?)

I think it's good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better.

Tôi nghĩ nếu như là cả hai thì tốt. Nhưng theo có kinh nghiệm của tôi, tôi phân biệt tôi phản ứng lại các rắc rối xuất sắc ưu tú hơn.

6. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks? (Bạn là người chấp nhận không may hoặc bạn là nhân tố tránh xa những rủi ro?)

I think it's important to take some risks. I keep the settings open and if the reward justifies the risks, I would definitely try. So I'm more of a risk taker.

Tôi nghĩ liều lĩnh quan trọng lắm. Tôi chưa ra quyết định giờ đây và nếu như giải thưởng biện minh cho những không may, thì nhất định tôi sẽ thử. vì thế, tôi là nhân tố chấp nhận không may nhiều hơn thế nữa.

7. Why should I hire you? (Tại sao tôi nên thuê bạn?)

There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I'm excited and passionate about this industry and will always give 100%.

Có hai nguyên nhân các anh nên thuê tôi. đầu tiên, khả năng của tôi trọn vẹn hợp với những nhu yếu của những anh. thứ hai, tôi thích và say mê ngành nghề công nghiệp này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của chính bản thân cho vị trí.

8. Tell me about a time you made a mistake. (Hãy nói cho tôi nghe một lần bạn mắc phải khuyết điểm)

I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that IT was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I learned not to assume through the mistake I made.

Tôi được giao cho một dự án phải hoàn thành xong trong khoảng một tuần lễ.Tôi nắm được dự án project đó nhưng lại hiểu sai 1 phần dự án. sau thời điểm hoàn thành dự án project, người quản lý của mình đã nói với tôi dự án project đã hoàn thiện sai lệch. Tôi thật sự mắc sai lầm do đã giả định sai một trong các phần của dự án thay vì hỏi để được lý giải chi tiết. Tôi phân biệt là không được giả định thông qua sai trái mà tôi đã phạm phải.

9. What extracurricular activities were you involved in? (Bạn đã tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa gì?)

I was involved in our school newspaper. I was one of the writers for two years.

tôi đã nhập cuộc vào tờ báo của trường. Tôi là một trong những người viết khoảng 2 năm.

10. How would your best friend describe you? (Bạn thân nhất của bạn nói tới bạn như vậy nào?)

I think my best friend would say that I'm very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me.

Tôi nghĩ bạn thân nhất của tôi nói rằng tôi rất có nhiệm vụ. bất kỳ khi nào nhóm bạn của chúng tôi phải hợp tác và ký kết với nhau tại một hoạt động và sinh hoạt, họ luôn luôn lòng tin tôi.

11. How would your professor describe you? (Giáo sư của bạn nói về bạn như thế nào?)

I think my professor would describe me as a great team member and consistent in my school work.

Tôi nghĩ giáo sư của tôi nói tôi là một bằng hữu tốt và kiên định trong những việc ở trường.

12. During college, how did you spend your summer vacations? (Trong thì giờ học đại học, bạn đã thông qua những kỳ nghỉ mát hè như vậy nào?)

Every summers, I had to work to save money for tuition and I took extra English classes.

Mỗi ngày hè, tôi đã phải làm việc để để dành tiền đóng ngân sách học phí và tôi nhập cuộc các khóa đào tạo và huấn luyện thêm Tiếng anh .

13. Did you do any internships? (Bạn có đi thực tập không?)

Yes. I did two internships. The first internship was for A la carte Danang Beach. My position is receptionist and my second internship was for Pullman danang beach resort.

Có. tôi đã đi thực tập hai lần. Lần thực tập đầu cho hotel A la carte TP Đà Nẵng. việc làm của tôi là nhân viên lễ tân và lần thực tập thứ hai ở resort Pullman TP. Đà Nẵng.

14. If you could learn something such as a new skill, what would Công nghệ TT be? (Nếu bạn có thể học một chiếc gì đấy, ví dụ như một khả năng mới, thì đó được xem là gì?)

The next thing I want to learn is how to make web pages. I think this skill can be used anywhere. If I want a personal web site, I would make CNTT myself.

Điều tiếp sau tôi muốn tìm hiểu là làm sao để tạo thành những trang web. Tôi nghĩ rằng năng lực này còn có thể được sử dụng bất kì nơi nào. nếu như tôi muốn có một website cá nhân, tôi sẽ tự làm.

15. What is your management philosophy? (Phương châm vận hành của bạn là gì?)

I think management should provide guidance, direction, leadership, and finally set an example to subordinates.

Tôi nghĩ người vận hành nên rất có khả năng đặt ra sự hướng dẫn, định hướng, có niềm tin lãnh đạo, và cuối cùng là phải là tấm gương cho cấp dưới noi theo.