Cả tài liệu kỹ thuật và tài liệu người dùng đều là các văn bản viết. Tuy nhiên, tài liệu kỹ thuật là các hướng dẫn bằng văn bản cho các quy trình vận hành, bảo trì và sửa chữa cho các hệ thống kỹ thuật hoặc các tài liệu về tiêu chuẩn kỹ thuật cho các ngành khoa học, công nghiệp… nhằm phục vụ cho các kỹ sư, các nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên… các tài liệu dạng này thường có hàm lượng kỹ thuật, chuyên ngành cao. Mở rộng hơn, tài liệu kỹ thuật bao gồm cả các tài liệu được tạo ra trong vòng đời của một sản phẩm hay một công nghệ, phần mềm, phần cứng hay một tiêu chuẩn khoa học, kỹ thuật bất kỳ. Mục tiêu của tài liệu kỹ thuật là để đảm bảo rằng người đọc hoàn toàn có thể hiểu được công nghệ mà tài liệu này mô tả và áp dụng các kiến thức đó vào việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, ứng dụng sản phẩm, công nghệ đó... Thông thường, một người chịu trách nhiệm tạo ra tài liệu đó là một nhà kỹ thuật hoặc một người có nền tảng kỹ thuật phù hợp.
Mặt khác, tài liệu người dùng là hướng dẫn bằng văn bản cho những người sử dụng sản phẩm hay chương trình phần mềm hoặc thiết bị phần cứng nào đó. Người đọc thường không cần có kiến thức kỹ thuật. Tài liệu người dùng trở nên phổ biến khi máy tính cá nhân trở nên phổ biến vào đầu những năm 1980 khi các sản phẩm kỹ thuật bùng nổ và xâm nhập vào đời sống của con người. Tài liệu người dùng là tài liệu được chuẩn bị cho người dùng cuối. Thông thường, nó bao gồm: Hướng dẫn từng bước vận hành, Hướng dẫn sử dụng, Câu hỏi thường gặp, hướng dẫn xử lý sự cố nhỏ, cổng thông tin hỗ trợ, các video hướng dẫn. Tài liệu người dùng là một phần của tổng thể sản phẩm được phân phối cho người dùng cuối trong khi tài liệu kỹ thuật thường không được chia sẻ rộng rãi ra bên ngoài. dịch thuật vạn tín