Thời đại hội nhập toàn cầu đã và đem lại cho Việt Nam nhiều thời cơ hợp tác béo bở với các quốc gia đến từ khắp nơi trên thế giới trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, công nghệ,... Cùng với đó, các cá nhân, doanh nghiệp, công ty ngày càng quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực dịch thuật công chứng khi tham gia vào thương trường quốc tế cũng như phải đối mặt với những vấn đề về pháp luật.
Dịch thuật công chứng
Dịch thuật công chứng là việc dịch thuật những tài liệu gốc có dấu pháp lý của cơ quan có thẩm quyền sang một tiếng nói đích theo đề nghị của khách hàng và được cơ quan có thẩm quyền đó chứng thực bản dịch xác thực với bản gốc. Do đó, bản dịch công chứng thường đáng tin cậy và có giá trị pháp lý hơn một bản dịch thường nhật và thường được sử dụng cốt yếu trong những trường hợp đề xuất bản dịch phải được công chứng và chứng nhận. một đôi tài liệu phổ thông hay được yêu cầu dịch công chứng bao gồm: Giấy khai sinh, giấy đăng kí thành hôn, bằng đại học, các loại chứng chỉ, giấy nhập cư,... Riêng trong lĩnh vực kinh doanh, tài liệu dịch thuật công chứng có thể là thông báo về đơn vị hay danh mục các sản phẩm của công ty,... bởi đây vốn là những tài liệu cần thiết nhất giúp doanh nghiệp có thể xây dựng được uy tín trên thương trường quốc tế, tạo điều kiện tiện lợi cho các tổ chức xâm nhập vào thị trường quốc tế.
Dịch thuật công chứng là một trong những loại hình dịch thuật đòi hỏi khá khắt khe bởi loại hình dịch thuật này đề nghị mức độ chính xác của bản dịch gần như tuyệt đối so với bản gốc, nếu không bản dịch sẽ thúc đẩy đến lợi quyền của khách hàng và dẫn tới những rủi ro về tranh chấp hay đối mặt với các vấn đề về pháp luật. Và tất nhiên, đối với một dịch thuật viên có đạo đức và có trách nhiệm thì điều này là hoàn toàn không thể chấp thuận và dung tha được.